when-a-child-learns-to-readMeitä on moneen lähtöön. Osa tykkää laittaa ruokaa, toiset käyvät mielellään keilaamassa ja jotkut viettävät mielellään aikaa esimerkiksi hauskoja pelejä pelaten netti kasino-sivustolla. Lapset ovat yhtä lailla keskenään hyvin erilaisia. Osa omaksuu uusia asioita hyvin nopeasti, kun taas toiset tarvitsevat hiukan enemmän aikaa ennen kuin he tuntevat olonsa tarpeeksi luontevaksi jonkun uuden asian parissa. Jotkut lapset viilettävät mieluummin ulkona ja erilaisten askareiden parissa esimerkiksi autoilla leikkien tai nukkeja hoivaten. Toiset lapset taas kuuntelevat mielellään satuja ja kenties itsekin keksivät sellaisia. Kiinnostivatpa sadut tai eivät, tulee jokaisen lapsen jossain vaiheessa ja viimeistään koulutaipaleensa aloittaessaan opetella lukemaan. Suomessa oppivelvollisuus alkaa seitsemän vuoden iässä, jolloin lapselta ei ensimmäistä luokkaa aloittaessaan vaadita kuitenkaan lukutaitoa. On kuitenkin varsin yleistä, että alakoulun aloittava ekaluokkalainen on jo hankkinut lukutaitonsa ennen kouluun menemistä esimerkiksi vanhempien kanssa kotona tai kenties päiväkodissa.

Monet suomalaisvanhemmat lukevat lapsilleen kotonaan paljon erilaisia kirjoja. Useimmiten tämä tapahtuu esimerkiksi iltaisin nukkumaanmenon yhteydessä, jolloin lapselle saatetaan lukea esimerkiksi iltasatu. Iltasadun lukeminen on lapsen ja vanhemman välistä laatuaikaa, joka syventää heidän suhdettaan ja samalla kannustaa lapsen kielellistä kehitystä laajentamalla tämän sanavarastoa ja tietysti edesauttaa myös lukemaan oppimista. Moni lapsi onkin oppinut lukemaan melkeinpä itsestään siten, että vanhemman puhetta ja kirjaan kirjoitettua tekstiä seuraamalla kaikki vaan yhtäkkiä loksahtaakin paikoilleen ja lapsi ymmärtää, mistä lukemisessa on kysymys: kirjaimista muodostuu kirjainyhdistelmiä, jotka muodostavat sanoja, jotka muodostavat lauseita. Usein lukemaan opitaan noin kuuden vuoden iässä, mutta on myös niitä lapsia, jotka oppivat lukemaan niinkin nuorina kuin nelivuotiaina. Vaikkei lapsi kuitenkaan osaisi lukea vielä koulua aloittaessaan, ei kuitenkaan ole minkäänlaista syytä huoleen, sillä se on täysin normaalia.

Suomea pidetään maailman lukutaitoisimpana maana, josta voimme olla ylpeitä. Keskimäärin pohjoismaalainen henkilö lukee vuodessa kirjoja enemmän kuin muunmaalaiset henkilöt ja kirjoja ostetaan ja lainataankin ahkerasti. Lukeminen jo lapsesta lähtien on todella hyödyllistä, sillä kielitaito ja sanavarasto karttuvat, joka luonnollisesti helpottaa myös itsensä ilmaisemista. Lukutaito ja taitava kielenkäyttö ovat suorassa yhteydessä myös koulumenestykseen. Usein taitavasti kieltä käyttävän lapsen taustalla ovat kannustavat ja lukemiseen innostavat vanhemmat, joita suomalaisilta lapsilta kyllä onneksi löytyy!