Lue lapsellesi runoja ja satuja – Näin lapsi hyötyy

child-poems-and-fairy-talesUseissa lasten mieltä ja kehitystä tarkkailevissa tutkimuksissa on selvinnyt miten tärkeää on, että lapselle luetaan. Runojen ja satujen lukeminen kasvattaa lapsen keskittymiskykyä ja sanavarastoa ja auttaa pientä mieltä kasvattamaan maailmankuvaansa. Lukeminen voi myös rauhoittaa pientä levotonta lasta tai keskittymiskyvytöntä yksilöä.

Tutkimusten perusteella lapsille, joille luetaan ensimmäisten elinvuosien aikana, kehittyy parempi sanavarasto, jonka lisäksi he ovat kärsivällisempiä ja menestyvät paremmin koulussa. Lukeminen antaa mahdollisuuden luovaan ajatteluun ja maailmankatsomuksen avartamiseen. Tutkimuksissa on selvinnyt, että lapset, joiden kanssa luetaan säännöllisesti heidän varhaisvuosinaan, selviävät paremmin käytännön ongelmista sekä ratkaisevat teknisiä tehtäviä helpommin ja nopeammin. Sen lisäksi he selviävät helpommin vaikeuksista, joita myöhemmin saattaa ilmetä elämässä.

Merkitystä ei ole pelkästään siitä, että lapselle luetaan. Tärkeää on myös se, että aika ja paikka lukemiseen ovat sopivia. Lukeminen tulee suorittaa rauhallisella hetkellä esimerkiksi ennen kuin lapsi nukahtaa illalla. Hetken on oltava rauhallinen ja mielekäs, jotta lapsi voi keskittyä kuulemaansa ja kehittää mielikuvitustaan. Lapselle on luettava merkityksellisesti ja parasta on, jos lukija on henkilö, joka on mukana lapsen arjessa ja jonka läsnäollessa hän tuntee itsensä rauhalliseksi ja levolliseksi.

Jos lapselle halutaan lukea jotakin tärkeää, joka hänen on ymmärrettävä, on ajankohta valittava niin, että lapsi on virkeä ja vastaanottavainen. Tärkeiden opetusten mieleen painumiseen tarvitaan koko lapsen huomio ja sopivat lisäkysymykset ovat avuksi, jotta voidaan selvittää, onko lapsi ymmärtänyt käsiteltävän aiheen.

Lukemisen aiheet iltaisin on tärkeä valita oikein. Teema ei tulisi olla liian mielenkiintoinen tai pelottava niin, että lapsi ei voi nukahtaa vaan jää miettimään juuri kuulemaansa tarinaa tai runoa. Tarkoitus on kertoa jotakin mielekästä, joka voi tuudittaa pienen mielen rauhalliseen lepoon.

Äänensävyllä on myös suuri merkitys lapselle lukemisella, joten aikuisen on oltava itse rauhallisella mielin ja keskityttävä lukemiseen. Pienet lapset ovat älykkäitä lukemaan vanhempiensa tunnetiloja ja aikuinen saattaa huomaamattaan siirtää levottoman mielentilan lapseensa. On tärkeää olla läsnä tilanteessa ja lukea lapselle rauhallisesti ja matalalla lempeällä äänellä. Pieni lapsi tarvitsee paljon läheisyyttä, joten lyhyt lukuhetki on oiva vaihtoehto ottaa lapsi syliin ja keskittää kaikki huomio lapsen rauhoittamiseen ja hyvinvointiin. Lukeminen lapselle ei koskaan mene hukkaan, joten sille on hyvä varata aikaa ja huomiota.