Opettavien runojen kirjoittaminen ja lausuminen

Runon sisältö

writing-and-reciting-poemsLapsille suunnattujen runojen tulisi olla yksinkertaisia, hauskoja, mieleenpainuvia sekä ymmärrettäviä niin, että pieni ihmismieli pystyy käyttämään avoimesti mielikuvitustaan luodessaan runon hahmoa mieleensä. Hyvän lasten runon tulee herättää tunteita, mahdollisesti iloa tai innostusta. Sen tulee olla riittävän selvä ja yksinkertainen, jotta lapsi pystyy sen helposti ymmärtämään, eikä sanavalintojen tule olla liian monimutkaisia. Lapsille kirjoitettavissa saduissa on käytettävä mielikuvitusta ja antaa tapahtumille iloisia värejä ja aiheita, suruja ja iloja.

Lapsen kasvun ja ajatusmaailman kehittymisen kannalta olisi myös mielekästä, jos runo sisältää opetuksen, joka auttaa lasta muokkaamaan moraaliarvojaan ja ajatusmaailmaansa. Esimerkiksi voidaan ottaa runo, jossa hahmo varastaa harmittoman pikkuasian toiselta henkilöltä ajatellen, ettei toisen tavaran viemisestä jää kiinni tai seuraa harmia. Runon mielenkiintoisuuden lisäksi samassa runossa tulisi olla opetus, jossa väärin tehnyt hahmo joutuu kokemaan nöyryytyksen väärästä toiminnastaan. Hahmon tulisi joutua palauttamaan nipistämänsä summa ja pyytämään anteeksi henkilöltä, jolta hän on tavaran ottanut. Näin lapsi voi oppia, että varastaminen on väärin, ja siitä joutuu noloihin seuraamuksiin.

Toisena esimerkkinä voisi olla isomman ja pienemmän hahmon ystävyys, jossa isompi on huonolla tuulella ja kiusaa pienempää hahmoa. Pienempi hahmo pahoittaa mielensä, jolloin isomman hahmon paha mieli tarttuu molempiin, ja lopulta kaikki ovat surullisia. Runossa voisi selvittää opetuksena, että ison päähahmon pitäisi ensin ymmärtää, miksi hänellä on paha olo, eikä purkaa sitä pieneen ystäväänsä ja aiheuttaa lisäharmia. Siten pahaa oloa ei levitettäisi eteenpäin, vaan se saataisiin loppumaan. Siten lapsi oppisi käsittelemään tunteitaan ja ymmärtämään, miksi hänellä on paha olo ja puhumaan asia eteenpäin.

Runojen lausuminen

Jotta lapsen mielenkiinto runojen kuuntelemisessa säilyy, on myös kiinnitettävä huomiota siihen, miten runot lausutaan. Lapselle on luettava runot seikkaperäisesti ja mielenkiintoisesti niin, että jokaisen hahmon lausumat kuulostavat erilaisilta ja opetus sekä tarina jäävät selvästi lapsen mieleen. Yksi vaihtoehto runon lausumisen jälkeen voisi olla, että lukija kysyy pieneltä lapselta, mitä lapsi olisi päähahmon sijassa tehnyt tai miltä hänestä olisi tuntunut, jos hän olisi sivuhahmo, jota kohdellaan väärin tai jolta viedään luvatta jotakin. Siten lapsi pystyy soveltamaan oppimaansa ja ymmärtämään oikein toimimisen tärkeyden.