Runoilijan runovinkkejä

the-poets-poem-tipsRunojen kirjoittaminen on yleinen ja mielekäs harrastus. Runojen kirjoittaminen kasvattaa luovuutta, ja voi olla vapauttavaa keksiä runoja eri aihepiireistä ja elämän tilanteista. Runojen kirjoittaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Jotta runoista saadaan mielenkiintoisia ja kauniita kokonaisuuksia, sen lisäksi, että on kirjoitettava omien tunteidensa pohjalta, on hyvä ottaa kartoittaa ennen luovan kirjoittamisen aloittamista hieman, miten runosta saa rakennettua oikeaoppisen ja monipuolisen runon.

Ensimmäisenä on hyvä miettiä ja selvittää, millaiselle yleisölle runoa kirjoitetaan. Onko runo kirjoitettu lapsille vai aikuisille; onko kyse jostakin tietystä ryhmästä; iäkkäistä, nuorista, sairaista; tai mahdollisesti henkilöistä, joilla on särkynyt sydän tai rakastumisen kokemus takanaan. Mikäli runo kirjoitetaan lapselle, ja sen on samalla tarkoitus olla opettava ja mielenkiintoinen, on tärkeää, että sen sanat sopivat toisiinsa ja ovat humoristisia. Jos mahdollista on hyvä sisällyttää runoon mielenkiintoinen hahmo tai tunnetila, johon pieni lukija voi samaistua.

Jos runo kirjoitetaan nuorelle, jonka tunteet usein vaihtelevat suuresti elämän muutoksen ohessa, on hyvä asettua henkilön asemaan ja miettiä millaista oli oma murrosikä ja nuoruus. Nuoret henkilöt usein alkavat murrosiässä kyseenalaistaa ympärillä olevaa maailmaansa ja kokevat tunteet voimakkaampina kuin koskaan aikaisemmin. Nuorelle tärkeää ei ole sanojen oikeellisuus tai niiden sopiminen muuhun tekstiin, vaan se, että voimakas tunnetila, kuten viha, pettymys, hämmennys tai rakkaus välittyy tekstin sanoista selvästi.

Aikuiselle tai iäkkäälle runojen tulee myöskin sisältää tärkeän sanoman tai totuuden, jonka avulla lukija voi oivaltaa jotakin omasta elämästään. Aikuisen ihmisen hektisessä arjessa on valitettavan vähän mahdollisuuksia luovuuteen tai syvälliseen ajatteluun, joten ajatuksia herättävä ja koskettava runo voi olla tärkeä osa lukijan päivittäistä hyvinvointia.

On tärkeää ymmärtää lukijaa ja kohdeyleisöä, mutta tärkeintä on, että luodessaan tekstiä runoilija kirjoittaa jostakin, mitä on itse kokenut ja ymmärtää. Silloin harrastekirjailija saa aikaiseksi kokonaisuuden, johon lukija voi todellisuudessa samaistua ja jonka lukemisesta hän voi liikuttua.

Runojen kirjoittamisen tekniikkaan on myös monia mahdollisuuksia ja tekniikoita, joita kirjailija voi hioa ja opetella. Taitojen kehittyessä on hyvä kirjoittaa monenlaiselle yleisölle ja asettua heidän asemaansa. Tämä voi auttaa esimerkiksi omien perheenjäsenten, kuten lasten tai nuorten ymmärtämisessä.