Tällä sivustolla kerrotaan lyhyesti runouden historiasta sekä maailmanlaajuisesti että Suomen osalta ja tarkkaillaan runoutta yleensä. Käsittelemme erilaisia teemoja, joista runoja voidaan kirjoittaa ja sitä, millaiselle kohdeyleisölle runot luodaan. Runojen ja tarinoiden takana kirjoittajalla on yleensä oma kokemuksensa, joten sivusto auttaa yleiseltä pohjalta vahvistamaan omia kokemuksia runoudesta ja kehittämään omaa luovuutta. Sivustolla kerrotaan yleisesti, minkälaisista aiheista voidaan kirjoittaa ja miten voidaan saada aikaan mielenkiintoista sekä koskettavaa tekstiä.

Erilaisille kohderyhmille kirjoitettavat runot vaihtelevat suuresti aiheeltaan ja tyyliltään. Käsittelemme erityisesti lasten runoutta, miten runot tulisi koota ja kirjoittaa. Huomiota kiinnitetään myös tapaan lausua ja lukea runoja lapsille. Sen lisäksi käsitellään lyhyesti, miten runojen ja tarinoiden lukeminen auttaa lasta hänen kehityksessään kohti tasapainoista aikuisuutta. Lapsille lukeminen on tärkeä osa sitä, että pieni ihmismieli kehittyy ja saa ajateltavaa ja tämän todistavat useat erilaiset asiaan perehtyvät tutkimukset.

Runouden historiassa sivusto luo yleiskatsauksen muinaisiin kirjoituksiin lyriikasta ja runoudesta. Sivusto kertoo mistä voidaan löytää tuhansia vuosia vanhoja runoja ja kirjoituksia ja keskittyy siihen, miten runous on edennyt maailmalla ja Suomessa. Aikojen saatossa runouden muodot ovat muuttuneet, eikä uusin sukupolvi ei enää välttämättä koe runoutta omakseen. Sivuston tarkoitus on voimistaa halua kirjallisuuteen yleensä ja sen lisäksi runouteen niin lukemisen kuin kirjoittamisenkin osalta.

Runous on monipuolinen taiteen muoto joka ansaitsee huomiomme. Se on osa ihmisyyden luovuutta sekä kulttuuriamme ja moninainen tapa ihmiskunnalle ilmaista tunteitaan, halujaan ja toiveitaan. Runous voi keskittyä moninaisiin aiheisiin, vaikka suurin osa teemoista koskee elämää yleensä, rakkautta sekä kuolemaa. Runot käsittelevät tunteita yleensä ja antavat lukijalleen paljon ajattelemisen aiheetta ja sekä syvällisemmän näkemyksen ihmismielen kiemuroista, tarpeista ja moninaisista haluista.